DPT

Tahun 2019

Wilayah 01

Jumlah Laki-laki = 108

Jumlah Perempuan = 111

Wilayah 02

Jumlah Laki-laki = 101

Jumlah Perempuan = 119

Wilayah 03

Jumlah Laki-laki = 104

Jumlah Perempuan = 114

Jumlah DPT Keseluruhan = 657